Mozaic

Wall tiles - glossy
20 × 40 cm
Mozaic 42B Light; 40 × 20 cm
Mozaic 42B Light
Mozaic 42B; 20 × 40 cm
Mozaic 42B
Mozaic 42M Light; 40 × 20 cm
Mozaic 42M Light
Mozaic 42M; 20 × 40 cm
Mozaic 42M
Mozaic B Light DC Leaves; 40 × 20 cm
Mozaic B Light DC Leaves
Mozaic 42B2; 20 × 40 cm
Mozaic 42B2
Mozaic M Light DC Leaves; 40 × 20 cm
Mozaic M Light DC Leaves
Mozaic 42M2; 20 × 40 cm
Mozaic 42M2
5 x 40 cm
Mozaic B Light L Leaves; 40 × 5 cm
Mozaic B Light L Leaves
Mozaic M Light L Leaves; 40 × 5 cm
Mozaic M Light L Leaves
Co-ordinated floor tiles - glossy
33,3 x 33,3 cm
Mozaic 3B; 33,3 × 33,3 cm
Mozaic 3B
Mozaic 3M; 33,3 × 33,3 cm
Mozaic 3M
Co-ordinated floor tiles - matt
33,3 x 33,3 cm
Mozaic 3 Beige; 33,3 × 33,3 cm
Mozaic 3 Beige
Mozaic 3 Blue; 33,3 × 33,3 cm
Mozaic 3 Blue